Stödhem

Vi har idag ett fåtal stödhem i Örnsköldsvik och vi är i stort behov av fler. Nedan finner du mer information om hur det fungerar.

Hjälp oss rädda fler!Du tar hand om katten som om den vore din egen, ser till att den mår bra på alla sätt och har vad den behöver. Kattens vistelse hos dig kan variera i tid och vi kan aldrig i förväg veta hur lång tid katten behöver stanna hos dig.
Om du bara kan vara stödhem under en begränsad tid, vill vi att du talar om det från början.

ANSVAR


Du bör diskutera igenom med föreningen, vad som händer om du reser bort. Har du möjlighet att skaffa kattvakt?
Du bör också vara införstådd med att man inte bara plötsligt kan avsäga sig katten, utan du har ansvar för den som vore den din egen. Skulle du bli sjuk eller liknande och inte längre kunna ta hand om katten, gör vi självklart allt för att lösa situationen.

Som stödhem får du en kontaktperson, som du kan höra av dig till. Föreningen är ansvarig för katten/katterna och därför vill vi ha en tät kontakt med stödhemmen och stämma av att allt fungerar bra för er. Du har ansvar att kontakta oss om något i din eller kattens situation skulle förändras. Blir katten sjuk eller ändrar sitt beteende är du skyldig att kontakta oss omgående.

Du är skyldig att hålla katten i karantän, dvs avskild, om du har något annt husdjur, under den tidsperiod föreningen meddelar dig; detta enligt de smittskyddsregler som finns. Detta betyder inte per automatik att katten är allvarligt sjuk, utan är en säkerhetsåtgärd. Har katen levt ute en längre tid, kan den behöva olika behandlingar innan den placeras ihop med annan katt/hund.

Har du egen katt eller tar emot fler än en katt, bör du kunna skilja katterna från varandra, genom att placera dem i olika rum  om problem skulle uppstå mellan katterna.

Vi vill att katterna som bor i stödhem är inomhus.
Om du vill gå ut med dem i sele, vill vi att du kontaktar oss först och får klartecken.
Har du balkong, måste balkongen vara försedd med nät eller något annat som gör att katten inte riskerar att ramla ner och skada sig om den ska vistas där.

KOSTNADER

Du står för mat, kattsand och föreningen står för veterinärkostnader. Du har det övergripande ansvaret för katten. Vi tar katten till veterinär, samt annonserar och placerar ut katten i det permanenta hemmet.

Tänk igenom vad det innebär att vara stödhem innan du bestämmer dig. Det är ett stort ansvar men också en stor glädje att kunna vara stödhem och hjälpa en katt och få följa den en bit på vägen. Vi är oerhört tacksamma och skulle inte kunna hjälpa katterna utan våra stödhem.

Som stödhem har du samma möjlighet att adoptera katten som andra har.
Vi finns som backup på telefon om du har frågor eller behöver hjälp.

Är du intresserad av att hjälpa oss hjälpa?

Fyll i nedanstående formulär och berätta kort om dig själv, så kontaktar vi dig!