Hem

Välkommen till Djurskyddet Örnsköldsvik!

Vi är en ideell förening verksam i Örnsköldsvik med omnejd. Vi jobbar på ideell basis med utsatta och hemlösa djur. Vi är ingen myndighet och saknar befogenhet att ingripa vid vanvård. I dessa fall ska alltid Polis och Länsstyrelse kontaktas!

Senaste inläggen

Jourhem

Vi har ett fåtal jourhem i Örnsköldsvik och är i ständigt behov av nya. Är du intresserad av att öppna ditt hem för en hemlös katt så tveka inte att kontakta oss!

Upphittade katter

Ta gärna kontakt med oss om du tror att du hittat ett hemlöst eller vilset djur.

Har du tappat din katt och hoppats få se den här? Ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

Vid misstanke om vanvård

Länsstyrelsen i Västernorrland har hand om djurskyddskontrollen i hela Västernorrland. Djurskyddsinspektören har befogenhet att åka ut och inspektera situationen och vidta åtgärder om något inte står rätt till.

Länsstyrelsens telefon: 0611-34 91 78.

Vad kan du göra själv?

Här kommer lite tips om vad du kan göra om din katt saknas eller om du har hittat en katt som ser ut att vara hemlös.

Upphittad katt

Vad kan man göra om man hittar en till synes hemlös katt?

Bortsprungen katt

Saknar du din katt så hittar du lite tips om vad du kan göra här.

Adoptera katt

Söker ni en ny vän till er familj? Vi söker nya kärleksfulla hem.

Vilda djur

”Om du hittar en djurunge i naturen, låt den vara ifred”

Det kan vara lätt att tro att djuret är övergivet. Så är det mycket sällan. Ofta finns modern någonstans i närheten utan att visa sig.

Om du inte kan se att djurungen är synligt skadad, gå försiktigt därifrån och iaktta djurungen på avstånd. Djurungen skall aldrig betraktas som övergiven om inte mamman påträffats död.

Hittar du ett mindre djur som du med all säkerhet vet är skadat så ska du fånga in det. Placera det sedan i en pappkartong eller låda med lock, se till att det finns lufthål. Förvara lådan på en mörk och lugn plats, ett skadat djur behöver i första hand vila och mörker.

Stora djur bör du lämna ifred för din egen säkerhet. Men du bör märka ut platsen och kontakta en rehabiliteringsanläggning, räddningstjänsten eller polisen så fort som möjligt (gäller såklart alla djur).