Om oss

Vi är en liten ideell förening som verkar i Örnsköldsvik med omnejd.

Djurskyddet Örnsköldsvik arbetar för att alla djur i Örnsköldsvik ska ha goda levnadsförhållanden, att de ska ha ett hem och bemötas med kunskap och empati. Vi är en ideell förening ansluten till Djurskyddet Sverige. Som förening arbetar vi i första hand med att hitta en plats för hemlösa djur att bo, fånga in djur som blivit övergivna och ta hand om djur som farit illa på annat sätt. Vi arbetar mycket med katter men försöker hjälpa de flesta djurslag vid möjlighet.

Eftersom vi är en ideell förening och ingen myndighet, utför vi vårt arbete på vår fritid. Vi har inget kontor utan bara en telefonsvarare där du kan tala in ett meddelande så ringer vi upp dig så snart vi har möjlighet. Telefonsvararen lyssnar vi av minst en gång per dag. Det går också bra att nå oss via mail eller sociala medier. 


Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige arbetar genom information, kampanjer och rådgivning till allmänheten. Vi opinionsbildar och påverkar politiker för att bland annat förbättra djurskyddslagstiftningen. Djurskyddet Sverige arbetar också genom representation i arbetsgrupper och kommittéer samt är remissinstans åt departement och myndigheter. Vi ger löpande stöd och ekonomiskt bidrag till djurskyddsfrämjande forskning och djurhemsverksamhet. I de lokala föreningarnas djurhemsverksamhet omhändertas och omplaceras tusentals hemlösa sällskapsdjur varje år.

Påverkar lagstiftningen

Djurskyddet Sverige anser att ett bättre djurskydd måste föregås av ökad kunskap och förbättringar i djurskyddslagstiftningen. Därför läggs mycket kraft på informationsspridning och remissarbete. Djurskyddet Sverige har tagit på sig uppgiften att stå till tjänst med expertis i så kallade remissärenden. Varje år tillfrågas Djurskyddet Sverige, huvudsakligen av departement och myndigheter, om synpunkter på ett tjugotal remissärenden som rör djur och djurhållning.

Vart vänder man sig när djur far illa?

En grundläggande bestämmelse är att djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.

Det innebär att djur ska ha tillräckligt med foder och vatten, att de ska skötas så att de håller sig friska och att de ska kunna bete sig naturligt. Djurskyddet är en ideell organisation och ingen myndighet, vi saknar befogenhet att direkt ingripa i djurskyddsärenden.

Om ett djur vanvårdas, misshandlas eller far illa ska det anmälas till LÄNSSTYRELSEN där man har hand om  djurskyddsfrågor. Man kan också vända sig till POLISEN. Använd gärna snabb-knapparna nedan för att komma till rätt instans.